Vrijwilligerswerking

Vrijwilligers, mantelzorgers en professionele hulpverleners dragen samen de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten thuis. Daarom heeft PNM een uitgebreide vrijwilligerswerking om palliatieve thuiszorg mogelijk te maken.

Wat doen onze vrijwilligers?

Bovenal bieden onze vrijwilligers een luisterend oor, zowel aan de patiënt als aan de mantelzorger(s). Zij maken graag tijd voor u en zijn aanwezig met al hun aandacht. Op deze manier kunnen zij voor u een belangrijke ondersteuning betekenen: u kan bij hen uw hart luchten, u kan uw zorgen kwijt, uw verhaal….

De vrijwilligers passen zich evenwel steeds aan, aan wat u op dat moment wenst. Heeft u bijvoorbeeld geen zin om te praten, dan kunnen zij ook in stilte bij u aanwezig zijn.

Naast deze emotionele ondersteuning, kan de vrijwilliger ook een aantal praktische zaken opnemen in overleg met de palliatief deskundige.

Tenslotte worden onze vrijwilligers ook ingeschakeld om mee een continue aanwezigheid bij de patiënt te garanderen.

Wanneer de patiënt niet (meer) kan alleen gelaten worden, kan u op die manier toch met een gerust hart van huis.

Wat doen ze niet?

Onze vrijwilligers hebben in de thuiszorg hun eigen plaats. Zij zullen dus geen taken overnemen van andere zorgverleners. Zo zullen zij bijvoorbeeld geen medicatie toedienen, of geen huishoudelijke taken (strijk, afwas, poetsen,…) uitvoeren.

De begeleiding door onze vrijwilligers stopt ook bij een opname in het ziekenhuis of op een palliatieve eenheid, uitzonderingen niet te na gelaten.

Wie zijn ze?

Onze vrijwilligers zijn mensen zoals u en ik. Zij willen zich belangeloos inzetten en doen dit allemaal met een groot hart. Zij doen hun werk vanuit een open en respectvolle houding voor wat u belangrijk vindt.

De vrijwilliger die bij u komt, kreeg een degelijke opleiding. Hij of zij wordt door PNM verder opgevolgd en staat in nauw contact met de verpleegkundige. Uiteraard zijn onze vrijwilligers gebonden aan het beroepsgeheim.

Veelgestelde
vragen

De inzet van een PNM-vrijwilliger is volledig kosteloos.

Indien u beroep wil doen op een vrijwilliger, dan bespreekt u dit met de palliatief deskundige die reeds bij u aan huis kwam. Hij of zij beluistert uw vraag en bekijkt samen met u wat al dan niet mogelijk is.

De palliatief deskundige schakelt de vrijwilliger in. Deze zal telefonisch met u contact opnemen en een afspraak maken voor een eerste kennismakingsbezoek. Nadien regelt u afspraken rechtstreeks met de vrijwilliger.

In geval van een langere of onduidelijke prognose van de patiënt, evalueren wij om de 3 maanden de situatie en de noodzaak om al dan niet nog beroep te doen op een vrijwilliger van PNM. Indien nodig worden ook vrijwilligers van andere organisaties ingeschakeld.

Doorgaans komt een vrijwilliger een halve dag per week.  Soms is dit meer of minder; soms komen er 2 vrijwilligers. Andere noden hieromtrent zijn steeds bespreekbaar met de palliatief deskundige.

PNM wil kwaliteit bieden, ook in zijn vrijwilligerswerking. Is de inzet van onze vrijwilligers echter niet wat u van hen had verwacht, dan kan u dit bespreken met de palliatief deskundige of met de vrijwilligersverantwoordelijke, Jeroen Stroobants.

Wat heb je nodig om vrijwilliger te worden?

 • Een hart voor ongeneeslijk zieke patiënten en hun omgeving.
 • Enige levenservaring.
 • Inzet en engagement.
 • Luisterbereidheid en inlevingsvermogen
 • Wat vrije tijd

Wat krijg je ervoor?

 • Intense momenten.
 • Persoonlijke verrijking.
 • Geen loon, maar een enorme rijkdom

Het netwerk voorziet in:

 • Opleiding
 • Ondersteuning
 • Onkostenvergoeding

Spreekt dit je aan?