Palliatieve zorg, leven tot het eind!

P.N.M. vzw is het aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie, van patiënt tot naaste omgeving, van hulpverlener tot voorziening, student of vrijwilliger.

Over ons

Het Palliatief Netwerk Mechelen is een pluralistische organisatie waarbij elke zorgsetting uit het arrondissement zich kan aansluiten: woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, thuisverpleegkundigen, diensten gezins- en bejaardenhulp, mutualiteiten, huisartsenverenigingen, kinesisten, apothekers-verenigingen, …

Wat zijn onze sterktes?

  • Totaalzorg op maat

    De patiënt en zijn omgeving staan centraal. Vanuit een holistische visie worden alle palliatieve zorg en ondersteuningsnoden in kaart gebracht.

  • Ondersteuning & advies

    Palliatieve netwerk Mechelen komt niet in de plaats van andere zorgverleners, maar zet in op advies en ondersteuning.

  • Multidisciplinaire samenwerking

    P.N.M. werkt samen met ‘alle hulpverleners’ uit de thuiszorg en ondersteunt de reeds bestaande hulpverlening van de huisarts, thuisverpleegkundige, kinesist, gezinshulp, maatschappelijk werker, … bij specifieke noden en problemen.

Een vraag? Neem contact op.