Wat is vroegtijdige zorgplanning?

Vroegtijdige zorgplanning is een vrijwillig, herhaald en continu proces van reflectie en dialoog tussen de patiënt, zijn naasten en zorgverleners. Het doel van dit proces is…

  • achterhalen welke waarden belangrijk zijn voor de patiënt
  • ontdekken welke voorkeuren de patiënt heeft voor zijn of haar toekomstige zorg
  • zorgdoelen bespreken en eventueel vast te leggen. Indien gewenst kunnen ook wilsverklaringen worden opgesteld.

Schriftelijke wilsverklaringen zijn alle documenten waarin iemand zijn wil te kennen geeft over toekomstige zorgkeuzes. In zo’n wilsverklaring kun je diverse elementen uit vroegtijdige zorgplanning vastleggen en een vertegenwoordiger aanduiden.

Palliatieve zorg ....

...voegt leven toe aan de dagen, geen dagen aan het leven!

Heb je nog vragen?