Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de actieve, continue en totale zorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt die zich in het eindstadium van zijn ziekte bevindt.

De patiënt wordt als mens, in zijn totaliteit benaderd. De persoon die ongeneeslijk ziek is, wordt geraakt in alle dimensies van zijn bestaan, van zijn mens-zijn. De zorg moet zich dan ook op al deze dimensies richten: de fysieke, de psychische, de sociale en de spirituele dimensie.

Ook aan de naastbestaanden, de mantelzorgers moet aandacht besteed worden. Zij maken deel uit van het netwerk, van de "mantel" rond de patiënt en lijden mee. Ook zij behoeven aandacht, zorg en vooral emotionele ondersteuning.

Wanneer?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen voor wie uit medisch oogpunt gezien geen genezing noch remissie meer te verwachten valt. Palliatieve zorg spitst zich toe op die mensen die zich in het eindstadium van hun ziekte bevinden.

Palliatieve zorg ....

...voegt leven toe aan de dagen, geen dagen aan het leven!

Heb je nog vragen?