Waarvoor kan ik bij PNM terecht?

Het team van PNM neemt de taken van andere zorgverleners niet over maar biedt aanvullende zorg. In overleg met de huisarts en de thuisverpleegkundige probeert de palliatief deskundige pijn of andere ongemakken te verhelpen. Er is eveneens aandacht voor de levensvragen en de zorgen van de patiënt. Ook mantelzorgers en familie vinden bij de medewerker van palliatieve thuiszorg een luisterend oor. 

De ondersteuning van de thuiszorgequipe is gratis. De contacten verlopen discreet en de privacy is gewaarborgd. 

  • Ondersteuning bij lichamelijke problemen: pijn en andere lichamelijke ongemakken worden nauwgezet opgevolgd  en bestreden. Technische ondersteuning bij het gebruik van een spuitaandrijver is mogelijk.
  • Ondersteuning bij psycho-sociale problemen en levensvragen: patiënt, familie en mantelzorgers worden beluisterend. Er is eveneens aandacht voor (jonge) kinderen. De verpleegkundige palliatieve zorg helpt bij het tijdig bespreekbaar maken van verlies en verliesverwerking bij patiënt en naasten.
  • Ondersteuning bij het bespreekbaar maken en uitklaren van vragen betreffende het levenseinde
  • Praktische ondersteuning: organisatie van thuiszorg en interdisciplinair overleg, aanvragen financiële tegemoetkomingen
  • Bijkomende ondersteuning door vrijwilligers in dienst van palliatieve thuiszorg

Palliatieve zorg ....

...voegt leven toe aan de dagen, geen dagen aan het leven!

Heb je nog vragen?