Waarvoor kan ik als hulpverlener terecht bij PNM?

Dienstverlening aan de arts

Waar nodig geven we advies omtrent het onder controle krijgen van pijn en andere lastige symptomen. zowel in de palliatieve zorgfase als in de terminale fase. Vanuit onze dagdagelijkse ervaring, en onder leiding van onze equipe arts, hebben onze verpleegkundigen hierin immers een zeer specifieke expertise uitgebouwd.

We kunnen de arts bijstaan in het helpen uitklaren van levenseindevragen van de patiënt.

We stellen een spuitaandrijver ter beschikking, in het kader van een begeleiding.
 

Dienstverlening aan alle hulpverleners

We coachen en ondersteunen alle hulpverleners, zowel op individueel als op team- of organisatieniveau,

We bieden vorming aan, zowel in open aanbod als op maat van de voorziening,

We bieden overlegfora aan, waarbinnen individuele hulpverleners en/of voorzieningen elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen. Deze uitwisseling heeft onder meer een ‘naadloze zorg’ binnen de regio tot doel.

Palliatieve zorg ....

...voegt leven toe aan de dagen, geen dagen aan het leven!

Heb je nog vragen?