Waar vind ik palliatieve zorg?

Palliatieve zorg moet kunnen daar waar de patiënt wenst te overlijden!

Thuis al dan niet met ondersteuning van een MBE

In het ziekenhuis al dan niet met ondersteuning van een Palliatief Support team

Op een palliatieve eenheid, een gespecialiseerde afdeling voor palliatieve patiënten

In een woonzorgcentrum al dan niet met ondersteuning van de referentiepersoon palliatieve zorg

Palliatieve zorg ....

...voegt leven toe aan de dagen, geen dagen aan het leven!

Heb je nog vragen?