Waar heb ik als palliatieve patiënt en mijn naasten recht op?

Het is niet altijd evedent om je weg te vinden in alle mogelijke tegemoetkomingen.  We geven hieronder een overzicht!

  • Forfait palliatieve zorg.  Die kan je tweemaal aanvragen met een tussenperiode van een maand. De huisarts vraagt hem aan. Hij vindt het aanvraagformulier terug op www.riziv.fgov.be. De forfait bedraagt momenteel €755,52.
  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit wordt ook wel eens de mantelzorgpremie genoemd. Het betreft een budget van €135/maand. Je vindt het aanvraagformulier op www.vlaamsesocialebescherming.be. Dit formulier dien je ingevuld te bezorgen aan je mutualiteit. Indien de je het palliatief statuut hebt je al recht op dit zorgbudget vanaf de maand na de datum van aanvraag.
  • Loopbaanonderbreking: palliatief verlof voor naasten. (www. Rva.fgov.be).
  • Loopbaanonderbreking: medische bijstand voor gezinslid of familielid tot de 2de graad (www.rva.fgov.be)
  • Incontinentieforfait. Die wordt aangevraagd door uw thuisverpleegkundige of de maatschappelijk werk(st)er van uw mutualiteit. Voor meer informatie vlaanderen.be
  • Gemeentelijke premie: die premie vraag je aan bij de gemeente/ocmw. Het bedrag verschilt, afhankelijk van in welke gemeente je woont.

Palliatieve zorg ....

...voegt leven toe aan de dagen, geen dagen aan het leven!

Heb je nog vragen?