P.N.M. is actief in het arrondissement Mechelen en omvat volgende gemeenten :
Bornem - Puurs - Sint Amands - Willebroek – Mechelen – Bonheiden – Sint Katelijne Waver – Duffel – Lier – Nijlen – Berlaar – Putte – Heist o/d Berg


P.N.M. is bereikbaar elke werkdag tussen 9u00 en 17u00. Buiten de werkuren en op zon- en feestdagen kan u via het centrale nummer voor dringende zaken terecht bij de wachtdienst.


Onze dienstverlening binnen de thuiszorg :
P.N.M. werkt samen met ‘alle hulpverleners’ uit de thuiszorg en wil de reeds bestaande hulpverlening van de huisarts, thuisverpleegkundige, kinesist, gezinshulp, maatschappelijk werker, … ondersteunen bij specifieke noden en problemen


De palliatief deskundigen staan ter beschikking voor informatie, overleg, advies en daadwerkelijke ondersteuning van de palliatieve patiënt en zijn naasten.


U kan bij hen terecht voor :
- Informatie rond palliatieve zorg
- Coördinatie en organisatie van de thuiszorg
- Overleg rond pijn- & symptoomcontrole
- Uitlenen van de Graseby spuitdrijver en verpleegtechnische ondersteuning
bij het gebruik hiervan
- Overleg rond waarheidsmededeling
- Overleg rond zingevingvragen
- Overleg rond beslissingen in verband met het levenseinde
(levenstestament, wilsbeschikking, euthanasieverzoek)
- Emotionele begeleiding van de patiënt
- Emotionele ondersteuning van de naasten
- Inschakeling van vrijwilligers


P.N.M. werkt vanuit een diep respect voor elke godsdienst, overtuiging of levensbeschouwing.


De hulpverlening vanuit P.N.M. is gratis voor de patiënt. P.N.M. brengt de onkosten rechtstreeks in rekening bij de mutualiteit van de patiënt.


Wanneer u als patiënt, naaste of zorgverlener een vraag of een klacht heeft die u niet opgelost krijgt met de betrokken zorgverlener van PNM vzw, kan u terecht bij de verantwoordelijke MBE van PNM vzw.
Deze zal uw vraag of klacht verkennen, analyseren en een bemiddelende rol opnemen om tot een oplossing te komen. Je kan haar bereiken op het centrale nummer van PNM tussen 8u00 en 14u00.

Ons team:

Dan Gevels
Verantwoordelijke equipe
Palliatief deskundige

Bart Stippelmans
Palliatief deskundige

Greet Ventôse
Palliatief deskundige

Kristof Van Landeghem
Palliatief deskundige

Leen Van Dessel
Palliatief deskundige

Ann Coremans
Palliatief deskundige

Dr. Lucas Ceulemans
Equipearts

Dr. Hans Wauters
Equipearts

Claire Van den Bogaert
Administratief medewerker

5_ann.jpg
       
5_danbis2.jpg